Komplikace ran hrudníku u koní– popis dvou klinických případů

Drábková Z., Ottová I., Kološ F. Komplikace ran hrudníku u koní– popis dvou klinických případů. Thoracic wound complications in horses – a description of two clinical cases. Veterinářství - Sborník 2019;69(4):51-54.

SOUHRN

V kasuistice jsou popsány dva klinické případy, u nichž trauma hrudníku mělo závažné důsledky. V prvním případě došlo rozvoji tetanu, který byl příčinou eutanázie. Druhý případ demonstruje úspěšnou léčbu septické pleuritidy. V článku je diskutován správný přístup k ošetření ran na hrudníku, diagnostika, terapie a prevence možných komplikací.*

SUMMARY

Two cases of serious sequelae after thoracic trauma are described in this case report. In the first case development of tetanus occurred which resulted in euthanasia. The second case demonstrates successful treatment of septic pleuritis. Correct management of thoracic wounds, diagnostics, therapy and prevention of potential complications are discussed.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *