Kokcidióza selat – stále aktuální téma

Šperling D., Vaňhara J., Jirásek T. Kokcidióza selat – stále aktuální téma. Coccidiosis of piglets – still a current theme. Veterinářství 2019;69(10):686-689.

SOUHRN

Cystoisospora suis patří stále k významným patogenům selat v období před odstavem, kdy klasickým projevem v postižených chovech je průjmové onemocnění, které je doprovázeno negativním efektem na produkční ukazatele. V roce 2018 byla provedena studie za účelem stanovení prevalence kokcidií v následujících evropských zemích – Rakousku, Německu, Španělsku a v České republice. Na základě opakovaného stanovení přítomnosti oocyst ve směsných vzorcích trusu metodou autofluorescence byla zjištěna celková pozitivita na úrovni 71,4 % farem a 50,1 % pozitivních vrhů, minimálně jednou v průběhu stanovení. V rámci České republiky bylo vyšetřeno 17 farem a 12 (70,6%) z nich bylo pozitivních. Současná kontrola C. suis se zdá být na většině farem zahrnutých ve studii nedostatečná. Toto zjištění zdůrazňuje důležitost správného použití terapie a uplatňování hygieny a sanitace. Za důležité opatření považujeme především pravidelný monitoring této stále významné parazitózy selat.

 

SUMMARY

Cystoisospora suis still belongs to the important pathogens in pre-weaning piglets, with classical manifestation of diarrhoea in the affected breeds, accompanied by a negative effect on the production indicators. In 2018 was performed a study to asses the prevalence of coccidia in some European countries – Austria, Germany, Spain, and the Czech Republic. On the base of repeated determination of the presence of oocyst in mixed samples of feces by autofluorescence method was found the whole positivity in 71.% breeds and 50.1% positive litters, minimally one time during detection. Within the Czech Republic was examined 17 farms and 12 (70.6%) of them were positive. Current control of C. suis appears to be unsatisfactory on the most farms included in this study. This foundation highlights the importance of proper use of therapy as well as the employment of hygiene and sanitation. Regular monitoring presents significant measure of this persistent parasitosis of piglets.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *