Klinický případ gangrenózní mastitidy u kozy

Šimková I., Lauschmanová A. Klinický případ gangrenózní mastitidy u kozy. Veterinářství 2020;70(7):410-415.

SOUHRN

Gangrenózní mastitida je závažné onemocnění, které způsobuje ireverzibilní destrukci mléčného parenchymu a bez patřičné terapie může vést až k úhynu zvířete. Tento článek popisuje klinický případ unilaterální akutní gangrenózní mastitidy u dvouleté kozy, která se projevila hned po porodu. Lokální příznaky zahrnovaly hemolakcii, tmavou diskoloraci postižené půlky vemene, její bolestivost, otok a postupné
chladnutí. Systémové příznaky se manifestovaly ulehnutím a letargií, anorexií s atonií bachoru, dehydratací a hypotermií. Původcem této infekce byla bakterie Staphylococcus aureus. Po nasazení intenzivní
podpůrné terapie se stav pacientky stabilizoval. Vzhledem k finančním limitům majitele byla léčba
pouze konzervativní. V průběhu 20 dnů po objevení se prvních příznaků zánětu došlo k výraznějšímu
odloučení nekrotické půlky vemene, která byla následně na žádost majitele chirurgicky resekována.
Článek podrobněji zmiňuje použitou terapii a laboratorní nálezy, které tento stav doprovázely.

SUMMARY

Gangrenous mastitis is a serious condition which causes irreversible destruction of mammary parenchyma and can lead to death of an animal without proper treatment. This article describes a clinical
case of unilateral acute gangrenous mastitis in a two-year-old goat which occurred immediately after
parturition. Local signs included haemolactation, dark discoloration of the affected half of the udder,
pain, swelling while udder eventually became cold. Systemic symptoms were manifested by recumbency and lethargy, anorexia with rumen atony, dehydration and hypothermia. The causative agent in
this case was identified as Staphylococcus aureus. After intensive supportive therapy, the patient’s condition improved. Only conservative treatment was given because of the owner’s financial limits.
However, the affected udder half started to sloughed within 20 days after the first signs of infection had
appeared and was subsequently resected following the owner’s request . This paper provides a detailed account of this particular case including treatment and presents some laboratory findings associated with this condition.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *