Klinické případy močových kamenů u samců malých přežvýkavců

Indrová E., Hauptmanová K., Pleško M. Klinické případy močových kamenů u samců malých přežvýkavců. Veterinářství 2020;70(9):544-550.

SOUHRN

Urolitiáza u samců malých přežvýkavců je velmi závažný problém. Může postihovat samce všech věkových kategorií, ale častější je u mladších jedinců ve velmi dobré výživné kondici a často kastrovaných. Při klinickém vyšetření nemocného berana nebo kozla bývá tato možná diagnóza často opomíjena. Tento článek popisuje tři pacienty s diagnózou urolitiáza léčené na Klinice chorob přežvýkavců VFU Brno.

SUMMARY

Urolithiasis in small ruminant males is a very serious issue. It may affect males of all ages, but more commonly occurs in younger individuals in very good nutritional condition and often castrated. This
possible diagnosis is frequently omitted in clinical examination of diseased ram or goat. This article describes three patients with established diagnosis of urolithiasis, treated at the Clinic of Diseases of
Small Ruminants of the Veterinary and Pharmaceutical University Brno.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *