Ketóza malých přežvýkavců – popis jednotlivých případů

Indrová E., Hauptmanová K. Ketóza malých přežvýkavců – popis jednotlivých případů. Veterinářství2020;70(7):423-427

SOUHRN

Aktuálním problémem u malých přežvýkavců jak ve velkochovech, tak v malochovech jsou stále ketózy. Článek se zabývá třemi případy ketóz u zvířat z malochovů. Jejich anamnéza není zcela typická podle literatury. U kozy se klinické příznaky ketózy objevily před porodem, u ovcí naopak až po porodu. U všech případů se jednalo o závažnou formu onemocnění, spojenou s ulehnutím, u ovcí i s neurologickými příznaky. Jedná se o závažné, život ohrožující onemocnění se špatnou prognózou, kterému je ale poměrně snadné předcházet správnou výživou a péčí o zvířata.

SUMMARY

Ketosis is still a current challenge in small ruminants in both large-scale and small-scale farms. The article deals with three cases of ketosis in animals from small-scale farms. Their history is not entirely typical according to the literature. In goat, clinical signs of ketosis appeared before parturition, in ewes conversely after parturition. In all cases occurred severe form of disease, consisted with recumbency, in sheep with neurological signs. There is presented serious, life-threatening disease with a poor prognosis which can be prevented by means of proper nutrition and animal care.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *