Archiv pro rubriku: Psi

Filtr

Akutní poškození ledvin u psa po terapii masitinibem

Tento případ je první, který podrobně popisuje vznik syndromu minimálních změn a akutního poškození ledvin u psa po aplikaci masitinibu. Zpochybňuje předpoklad, že renální poškození způsobené inhibitory tyrosinkinázy je reverzibilní. Vyvstávají tak otázky, jakým způsobem a jak často monitorovat pacienta léčeného masitinibem, aby byly nežádoucí účinky zjištěny co nejdříve. Zároveň...

Kategorie: Psi

Prevalence a antimikrobiální rezistence patogenů močového traktu u psů

Cílem studie bylo zjistit incidenci a rizikové faktory pozitivních vzorků močového traktu psů získaných při kultivaci. Byla sledována prevalence patogenů močového traktu jednotlivých mikrooorganismů a smíšených kultur a změn v jejich antimikrobiální rezistenci za posledních deset let. Retrospektivní přehled detailního monitoringu kultivace a citlivosti vzorků moči psů byl získán na...

Kategorie: Psi