Archiv pro rubriku: Psi

Filtr

Zatraceně ztracený?

Čipovat, nebo nečipovat psy? Na tuto otázku kladně odpoví určitě ten, komu se pejsek již někdy ztratil. Elektronicky označovat psy je zatím povinné jen v případě vydání pasu nutného pro cestování po zemích EU, ale také je to nutné i při vycestování mimo.

Kategorie: Psi

Zpětná vazba funguje

Od konce loňského roku 2013, kdy lze kontaktovat Státní veterinární správu i přes Facebook, „olajkovala“ jako „to se mi líbí“, a tím začala pravidelně odebírat jednotlivé zprávy a informace více než pětistovka návštěvníků. To je dobrý výsledek.

Kategorie: Ostatní, Psi

Akutní poškození ledvin u psa po terapii masitinibem

Tento případ je první, který podrobně popisuje vznik syndromu minimálních změn a akutního poškození ledvin u psa po aplikaci masitinibu. Zpochybňuje předpoklad, že renální poškození způsobené inhibitory tyrosinkinázy je reverzibilní. Vyvstávají tak otázky, jakým způsobem a jak často monitorovat pacienta léčeného masitinibem, aby byly nežádoucí účinky zjištěny co nejdříve. Zároveň...

Kategorie: Psi

Prevalence a antimikrobiální rezistence patogenů močového traktu u psů

Cílem studie bylo zjistit incidenci a rizikové faktory pozitivních vzorků močového traktu psů získaných při kultivaci. Byla sledována prevalence patogenů močového traktu jednotlivých mikrooorganismů a smíšených kultur a změn v jejich antimikrobiální rezistenci za posledních deset let. Retrospektivní přehled detailního monitoringu kultivace a citlivosti vzorků moči psů byl získán na...

Kategorie: Psi