Archiv pro rubriku: Kočky

Filtr

Rizikové faktory hypertyreózy koček

Hypertyreóza postihuje až 10 % geriatrických koček a je spojena se zvýšenou mortalitou a negativním vlivem na různé orgánové systémy. Předpokládá se multifaktoriální etiopatogeneze, nicméně mechanismus není přesně popsán.

Kategorie: Kočky

Young Scientist Award 2017

The 2017 ABCD Young Scientist Award funded by Boehringer Ingelheim Animal Health (formerly known as AMYSA) was presented to Dr Maciej Parys (32), originally from Poland and currently working at the Royal (Dick) School of Veterinary Studies of the University of Edinburgh, UK, for his work on the immunomodulatory properties...

Kategorie: Imunologie, Kočky, Výzkum

Prevalence a klinickopatologická charakteristika triaditidy koček

Termín triaditis se používá pro popis kombinace zánětlivé infiltrace střeva (IBD, iflammatory bowel disease), žlučového systému a slinivky břišní u koček. Pro definitivní potvrzení diagnózy je nutné histopatologické posouzení bioptátů jater, slinivky a střeva. Zatím však neexistuje konsensus ohledně histopatologické nomenklatury a klasifikace lézí jako součástí triaditidy.

Kategorie: Kočky

ABCD & Merial invite applications

ABCD & Merial invite applications for the Young Scientist Award 2017. The award (1000€) is funded by Merial and will be presented by the ABCD at the congress of the International Society of Feline Medicine, to be held from 28 June to 2 July 2017 in Brighton, UK. ...

Kategorie: Kočky, Kongresy

Neregenerativní imunitně zprostředkovaná anémie koček

Imunitně zprostředkovaná hemolytická anémie (IMHA, immune mediated hemolytic anemia) je důsledkem destrukce erytrocytů díky přítomnosti protilátek a u koček ve srovnání se psy je méně častá. U koček může být primární (idiopatická) nebo sekundární, kdy se jako příčina může uplatnit např. virová leukémie koček, Mycoplasma felis, léky nebo neoplazie.

Kategorie: Kočky