Archiv pro rubriku: Časopis

Filtr

Metabolomika – nové analytické přístupy k prokazování zneužití anabolických steroidů ve výkrmech hospodářských zvířat

Šťastný K., Drápal J., Faldyna M., Pútecová K. Metabolomika – nové analytické přístupy k prokazování zneužití anabolických steroidů ve výkrmech hospodářských zvířat. Metabolomics – new analytical approaches to demonstrating anabolic steroid abuse in farm animal fattening. Veterinářství 2019;69(12):832-839.

Kategorie: Časopis

Porovnání welfare nosnic s brojlerovými kuřaty a krůtami z pohledu zdraví zvířat

Večerková L., Voslářová E., Večerek V. Porovnání welfare nosnic s brojlerovými kuřaty a krůtami z pohledu zdraví zvířat zjišťovaného při prohlídce na jatkách. Comparison of welfare of laying hens with broiler chickens and turkeys from the point of view of animal health ascertained at the slaughterhouse inspection. Veterinářství 2019;69:846-849....

Kategorie: Časopis

Porovnání četnosti patoanatomických nálezů u nosnic s nálezy u brojlerových kuřat a krůt

Večerková L., Voslářová E., Večerek V. Porovnání četnosti patoanatomických nálezů u nosnic s nálezy u brojlerových kuřat a krůt zjišťovaných po poražení drůbeže při prohlídce na jatkách. Comparison of the frequency of pathoanatomic findings in laying hens with those in broiler chickens and turkeys detected after slaughter of poultry at...

Kategorie: Časopis