Kardiovaskulárně-renální porucha – tak trochu jiný střet zájmů

Beránková V. Kardiovaskulárně-renální porucha – tak trochu jiný střet zájmů. Cardiovascular-renal disorder – so a little different conflict of interest. Veterinární klinika 2020;17(5):173-179.

SOUHRN

Kardiovaskulárně-renální porucha (CvRD, z angl. cardiovascular-renal disorder), podobně jako kardiorenální syndrom v humánní medicíně, reprezentuje složité a neoddělitelné patofyziologické stavy kardiovaskulárního systému a ledvin, jejichž management představuje opravdovou výzvu i pro zkušené veterinární lékaře. Práce shrnuje aktuální poznatky z hlediska klasifikace, diagnostiky a managementu kardiovaskulárně-renální poruchy u psů a koček.

SUMMARY

Cardiovascular-renal disorder, as well as cardiorenal syndrome in human medicine, represents complex and inseparable pathophysiological conditions of the cardiovascular system and kidneys, the management of which is a real challenge even for experienced veterinarians. This article summarizes current knowledge in terms of classification, diagnosis and management of cardiovascular-renal disorder in dogs and cats.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *