Jak správně ošetřit zlomený zub

Brook A. Niemiec Jak správně ošetřit zlomený zub. How to properly treat a fractured tooth. Veterinární klinika 2019;16(4):166-170.

SOUHRN

Tento článek se nezabývá pouze diagnostikou a léčbou zlomených zubů, ale jeho cílem je též poukázat na hlubší souvislosti, které pomohou vysvětlit tuto problematiku vašim klientům. S využitím těchto informací byste měli být schopni lépe vysvětlit majiteli vaše doporučení k léčbě. To je příležitost ke zlepšení zdravotního stavu pacienta a zároveň též příležitost ke zvýšení ekonomických výnosů z vaší praxe.*

 

SUMMARY

This article deals not only by diagnose and therapy of fractured teeth, but its aim is also to highlight deeper coincidence that help to explain this problematic to your clients. Using this information, you should be able to better explain your treatment recommendations to the owner. This is the opportunity for enhancement patient´s soundness and also the opportunity to enhance economic benefits from your practice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *