Inkompetence sfinkterového mechanismu – patogeneze a konzervativní léčba

Kovaříková S. Inkompetence sfinkterového mechanismu – patogeneze a konzervativní léčba. Incompetence of the sphincter mechanism – pathogenesis and conservative therapy. Veterinářství 2018;68(12):854-857.

SOUHRN

 Inkompetence sfinkterového mechanismu je nejčastější příčinou získané močové inkontinence. Etiologie je multifaktoriální a přesný mechanismus není doposud kompletně popsán. Práce předkládá přehled poznatků o rizikových faktorech a konzervativní terapii.

 

SUMMARY

Urethral sphincter incompetence is the most common cause of acquired urinary incontinence in dogs. The etiology is multifactorial and the proper mechanism is not completely understood. Current knowledge of the risk factors and medical treatment are presented.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *