Infekce Dictyocaulus arnfieldi u koní – popis dvou klinických případů

Krejčí J., Bodeček Š., Jahn P. Infekce Dictyocaulus arnfieldi u koní – popis dvou klinických případů. Infection of Dictyocaulus arnfieldi in horses – a description of two clinical cases. Veterinářství 2019;69(3):188-193.

 

SOUHRN

Článek pojednává o parazitární bronchopneumonii u koní. Toto onemocnění způsobuje parazit Dictyocaulus arnfieldi přirozeně se vyskytující u oslů, u kterých obvykle není příčinou zdravotních potíží. V článku je představen původce onemocnění s důrazem na epidemiologii a vývojový cyklus. Dále jsou uvedeny možnosti diagnostiky, terapie a prevence tohoto onemocnění. Článek je doplněn kazuistikou výskytu Dictyocaulus arnfieldi v České republice. Na našem území se jedná o ojedinělý případ, a to konkrétně u dvou koní, kteří jsou chováni společně s osly.

SUMMARY

This study reports on the parasitary bronchopneumonia in horses. This disease is caused by Dictyocaulus arnfieldi parasite that naturally occurs in donkeys, which usually does not suffer from health problems. The causal agent is here presented with an emphasis on epidemiology and development cycle. Further, possibilities of diagnostics, therapy, and prevention of this disease are discussed. The article is complemented by the case report of Dictyocaulus arnfieldi occurrence in the Czech Republic. This is an unique record in this country, namely in two horses that are breed commonly with donkeys.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *