Idiopatická lymfoplazmocytární rhinitis – popis tří případů

Hřibňáková L., Sadílková G. Idiopatická lymfoplazmocytární rhinitis – popis tří případů. Veterinářství 2020;70(7):397-404.

SOUHRN

Idiopatická lymfoplazmocytární rhinitis (LPR) je častým onemocněním dutiny nosní u psů.
Charakteristická je svými nespecifickými příznaky, které zahrnují výtok z dutiny nosní, kýchání, v některých případech i epistaxi a obtíže s dýcháním. Diagnostika se opírá zejména o histopatologickou identifikaci infiltrujících plazmocytů a lymfocytů v nosní sliznici a vyloučení ostatních příčin. Článek popisuje tři případy, u kterých byla provedena kompletní diagnostika včetně pokročilých zobrazovacích
metod. Pacientům byla navržena terapie podle aktuálních doporučení.

SUMMARY

Chronic lymphoplasmacytic rhinitis (LPR) is a common inflammatory disease of the nasal cavity in
dogs. It is characterized by its non-specific symptoms, including nasal discharge, sneezing, epistaxis
and difficulty in breathing. Diagnosis is based mainly on histopathological identification of infiltrating
plasmocytes and lymphocytes in the nasal mucosa and exclusion of other underlying diseases. This
article describes three cases in which a complete diagnosis was performed, including advanced imaging methods. The patients were medicated according to current recommendations.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *