Hodnocení obsahu celkové rtuti ve svalovině tržních kaprů z rybníků na území České republiky

Král T., Svobodová Z. Hodnocení obsahu celkové rtuti ve svalovině tržních kaprů z rybníků na území České republiky. Veterinářství 2020;70(7):433-435.

SOUHRN

Práce sumarizuje hodnoty obsahu celkové rtuti ve svalovině tržních kaprů z rybníků na území ČR za období 2002-2018. Ve všech případech byl dodržen platný hygienický limit 0,5 mg/kg. Ve většině případů byly naměřené hodnoty obsahu celkové rtuti pod 0,1 mg/kg svaloviny. Tržní kapři z rybníků na území ČR jsou dlouhodobě bezpeční ke konzumaci.

SUMMARY

The thesis summarizes the values of total mercury content in muscles of market carps from ponds in the Czech Republic during the period 2002-2018. The applicable hygienic limit of 0.5 mg/kg was observed in all cases. In most cases the measured mercury levels were below 0.1 mg/kg of muscle. Market carp from ponds in the Czech Republic are safe to eat for a long time.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *