Hemoperfuze při léčbě intoxikace pentobarbitalem – kazuistika

Hmirák M., Čáp J., Kadlecová V., Duchek L., Malák J., Pešina T. Hemoperfuze při léčbě intoxikace pentobarbitalem – kazuistika. Hemoperfusion in the treatment of pentobarbital intoxication – case report. Veterinářství 2019;69(10):633-638.

SOUHRN

 V kazuistice popisujeme případ tříletého křížence border kolie, intoxikovaného pentobarbitalem. K intoxikaci došlo pozřením vnitřností koně, u kterého byla provedena eutanazie preparátem Penbital 400 mg/ml (Bioveta, a. s., Česká republika). Barbituráty jsou v tělech utracených zvířat vysoce perzistentní a termostabilní. Dávka pentobarbitalu v této koncentraci je smrtelná pro dospělého člověka již v množství 2,5 ml. Intoxikovaný pes podstoupil řadu terapeutických kroků zaměřených na detoxikaci a farmakologickou i mechanickou podporu životních funkcí v rozšířené resuscitační péči. Stěžejním léčebným krokem bylo provedení mimotělní očišťovací metody – hemoperfuze spojené s kontinuální hemodialýzou, které předcházel zajištěný transport na pracoviště Vetcentrum Duchek Praha, kde se tato metoda provádí.*

 

SUMMARY

This case report describes a case of a three-year-old cross-breed Border Collie, intoxicated by pentobarbital. The intoxication was induced by ingestion of the intestines of a horse that was euthanized with Penbital 400 mg/ml (Bioveta a. s., Czech Republic). Barbiturates are highly persistent and thermostable in the bodies of euthanized animals. The dose of pentobarbital at this concentration is lethal to an adult already at 2.5 ml. Intoxicated dog underwent a number of therapeutic steps aimed at detoxication and both pharmacological and mechanical support of vital functions in extended resuscitation treatment. The crucial therapeutic step presented extracorporeal purification method – hemoperfusion with continuous hemodialysis, which was preceded by secured transport to the surgery clinic Vetcentrum Duchek Prague, where this method is performed.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *