Hemityreoidektomie na stojícím koni – popis tří klinických případů

Kopecká A., Kološ F. Hemityreoidektomie na stojícím koni – popis tří klinických případů. Veterinářství 2021;71(3):145-150.

SOUHRN

Unilaterální zvětšení štítné žlázy patří u koní mezi příležitostně se vyskytující onemocnění. V pokročilých případech může být masa příčinou abnormálního dýchání kvůli utlačení hrtanu či průdušnice, obstrukce jícnu nebo omezené hybnosti hlavy a krku. Hemityreoidektomie je metodou volby v případech, kdy je masa spojena s nežádoucími klinickými příznaky. Provedení zákroku na stojícím koni eliminuje rizika a komplikace spojené s celkovou anestezií. Článek popisuje diagnostiku, vlastní operační postup i pooperační péči a poskytuje informace o dlouhodobé prognóze.

SUMMARY

Unilateral enlargement of the thyroid gland is occasionally diagnosed in the horse. In advanced cases the mass can be the cause of an abnormal breathing due to compression of larynx or trachea, esophageal obstruction or reduced movement of the head and neck. Hemithyroidectomy is the treatment of choice for thyroid masses that result in clinical signs. Standing technique eliminates the risks and complications associated with general anesthesia. The article describes diagnosis, particular surgical procedure and post-operative care and provides the information about long term prognos.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *