Felinní korneální sekvestr – kazuistika

Přikrylová S.: FKN – Felinní korneální sekvestr – kazuistika. FKN – Feline corneal sequestration – a case report. Veterinární klinika 2019;16(3):115-118.

SOUHRN

V článku je popsán případ korneálního sekvestru u dvouleté exotické kočky, který se rozvinul po akutním poranění rohovky. Uvedeny jsou predispoziční faktory, diagnostika a možnosti terapie. Diskutován je podíl herpesvirové infekce na rozvoji korneálního sekvestru u predisponovaných plemen i ostatních.

 

SUMMARY

In these article is presented a case report of corneal sequestration at two years old exotic cat. The sequestra has developed after acute corneal injury. Mentioned are predispose factors, diagnostics and options of therapy. Discused is influence of herpesvirus infection for developing of corneal sequestra at predispose breeds and others.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *