Felinní diabetes mellitus: individuální terapie

Gostelow R. Felinní diabetes mellitus: individuální terapie. Gostelow R. Feline diabetes mellitus: individualised treatment. Veterinářství 2020;70(8):458-462.

SOUHRN

Diabetes mellitus (DM) patří mezi časté endokrinopatie u koček. Toto onemocnění vyžaduje pravidelné návštěvy u veterináře a mnohdy negativně ovlivňuje kvalitu života jak koček, tak jejich majitelů. I když většina případů felinního diabetu připomíná humánní diabetes 2. typu, je pravděpodobné, že přesná patogeneze onemocnění se u jednotlivých koček liší a některé kočky trpí diabetem, který je podobný „jiným specifickým typům“ diabetu u člověka. Nejčastěji se v tomto případě jedná o diabetes vznikající sekundárně v důsledku jiných endokrinopatií nebo vyvolaný terapií diabetogenními léky. Rozdíly v etiologii felinního DM mohou ovlivnit ideální formu terapie a prognózu u jednotlivých koček. Ke sledování úspěšnosti kontroly glykémie u diabetických koček lze použít celou škálu metod. Mezi nově se rozvíjející techniky patří systémy klinického skórování, nástroje ke sledování kvality života a aplikace na chytrých zařízeních. Výběr metody k monitorování pacientek se liší podle jednotlivých koček a jejich majitelů v závislosti na tom, které techniky lze využít bez zhoršení kvality života jak majitelů, tak i pacientek. Tento článek se zabývá přehledem různých metod k monitorování kočičích diabetiků a mluví o tom, jak etiologie DM dokáže ovlivnit terapii a prognózu onemocnění u některých koček.

 

SUMMARY

Diabetes mellitus (DM) is a common feline endocrinopathy, which requires regular veterinary visits and can negatively impact the quality of life of both cats and their owners. Although most feline DM cases resemble human type-two DM, the exact pathogenesis of DM is likely to differ between individual cats, with some cats having forms of DM that resemble “other specific types” of DM in humans. These most commonly include DM secondary to other endocrinopathies or diabetogenic drug treatment. Differences in the aetiology of feline DM can influence the ideal therapy and prognosis for individual cats. A variety of methods can be used to monitor the quality of glycaemic control in diabetic cats. Newly developed monitoring techniques include the use of clinical scoring systems, quality of life tools and smart device apps. The exact monitoring methods used are likely to differ between individual cats and owners, depending on which techniques are achievable without compromising owner and patient quality of life. This article reviews different methods for monitoring feline diabetics, and discusses how the aetiology of DM can influence treatment and prognosis in certain cats.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *