Farmakokinetika, bezpečnost a klinická účinnost terapie kanabidiolem u psů s osteoartrózou

Běžná terapie nesteroidními antiflogistiky nemusí zajišťovat dostatečnou úlevu od bolesti při osteoartritidě (OA) a může mít nežádoucí účinky znemožňující jejich použití zejména u geriatrických pacientů s dalšími komorbiditami, jako jsou nemoci ledvin a GIT.

V systematické studii 35 modelů OA u psů a 29 klinických studií u psů způsobily NSAID nežádoucí účinky u 35 ze 64 studií (55 %), nejčastěji s GIT příznaky. I když se doporučují jiná farmaka, jako je gabapentin nebo amantadin, není dostatek důkazů, hodnotících jejich účinnost u chronické či neuropatické bolesti v důsledku OA. Současný zájem medicíny v alternativních způsobech léčby bolesti vede mnoho majitelů k zájmu o kanabinoidové produkty.

Endokanabinoidový receptorový systém hraje roli v modulaci bolesti a zmírňování zánětu, CB1 a CB2 receptory se vyskytují v centrálním i periferním nervovém systému a jsou přítomny i v synoviu. Psychotropní účinky jistých kanabinoidů ale ztěžují jejich výzkum jako jediných prostředků proti bolesti. Jedná se o skupinu až 60 různých látek, které mohou či nemusí působit na CB receptorech. Jedna skupina kanabinoidů – kanabidiol může být dokonce alosterický nekompetitivní antagonista CB receptorů. U nižších obratlovců má kanabidiol imunomodulační, antihyperalgesní, antinociceptivní a protizánětlivé účinky, což jej předurčuje k terapeutické možnosti u psů s OA. Na trhu jej nabízí několik výrobců potravních doplňků, zatím však chybí vědecké důkazy o bezpečnosti a účinnosti a efektivním perorálním dávkování. Předmětem této studie bylo posoudit farmakokinetiku po perorálním podání jedné dávky, bezpečnost krátkodobého podávání CBD a účinnost v úlevě od bolesti u psů s OA v porovnání s placebem.*

Podrobnější informace najdete v časopisu Veterinářství 2019;69(10):655-657.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *