FAO-OIE Global Conference on Peste des Petits Ruminants

V Bruselu se konala ve dnech 6. až 7. září odborná konference zaměřená na zdolání a zabránění šíření nebezpečné nákazy, moru malých přežvýkavců.

Kontrola a eradikace (Peste des Petits Ruminants, PPR) začne závazky a investicemi na národní úrovni. Podpora regionálních a mezinárodních partnerů je nutná při budování kapacit národních, regionálních a subregionálních institucí a zavedení koordinovaného, trvalého a harmonizovaného přístupu nezbytného pro eradikaci této nemoci. Nyní je potřeba celosvětového úsilí, které bude zaměřené na podporu národních i regionálních akčních plánů a posílení veterinárních služeb. Globální konference poskytne platformu pro intervence na vysoké úrovni, aby představitelé postižených a ohrožených zemí a regionů prezentovali své zkušenosti, výzvy a závazky a aby partneři v oblasti zdrojů slíbili podporu.
Cílem konference bylo znovu potvrdit mezinárodní závazek globálního vymýcení PPR jako zásadního příspěvku k boji s chudobou na venkově, zajištění bezpečnosti potravin a výživy a posílení společenství, a tak podpořit dosažení cíle pro GDS (Sustainable Development Goals) OSN do roku 2030.*

Podrobnější informace viz. www.fao.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *