Faciální absces u králíka spojený s přítomností cizího tělesa

Jekl V., Sívková A., Hauptman K. Faciální absces u králíka spojený s přítomností cizího tělesa. Facial abscess in a rabbit associated with presence of foreign body. Veterinární klinika 2019;16(4):149-153.

SOHRN

Na kliniku byl prezentován samec křížence zakrslého králíka ve věku 4,5 roku z důvodu sníženého příjmu potravy a zvýšené salivace trvající dva dny. Byl diagnostikován syndrom onemocnění dentice s impakcí krmiva mezi zuby a dásní. Byla provedena korekce ostrých hrotů maxilárních premolárů zraňující měkké části dutiny ústní. Při kontrolním vyšetření za 14 dnů byla zjištěna přítomnost masy způsobená perforací dásně ostrými částmi potravy (seno). Faciální absces byl řešen debridementem a marsupializací. Z celkových antibiotik byla použity metronidazol a marbofloxacin. Bakteriologickým vyšetřením byla zjištěna přítomnost bakterií Prevotella heparinolytica a Fusobacterium necrophorum citlivé na penicilin a metronidazol. Vzhledem k opakované kontaminaci rány bylo nutno provést extrakci levého maxilárního premoláru (P2) a plastiku dásně. Po tomto zákroku již hojení probíhalo bez komplikací.*

 

SUMMARY

A male of crossbreed dwarf rabbit at the age of 4.5 years was presented at the clinic for lower feed intake and increased salivation lasting two days. The syndrome of dentition disease with feed impaction between teeth and gums was diagnosed. Correction of sharp apexes of maxillary premolars injuring the soft parts of the oral cavity was performed. A 14-day follow-up examination revealed the presence of the mass due to perforation of the gums with sharp food (hay). Facial abscess was solved by debridement and marsupialisation. Of the general antibiotics were used metronidazole and marbofloxacin. Bacteriological examination revealed the presence of both Prevotella heparinolytica and Fusobacterium necrophorum bacteriae sensitive to penicillin and metronidazole. Due to repeated contamination of the wound, extraction of the left maxillary premolar (P2) and gum sculpture proved to be necessary. After this surgery, the healing proceeded without any complication.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *