Existuje vztah mezi úrovní welfare hospodářských zvířat a antimikrobiální rezistencí?

Novák P., Malá G. Existuje vztah mezi úrovní welfare hospodářských zvířat a antimikrobiální rezistencí? Veterinářství 2019;69(11):763-767.

SOUHRN
Existuje vztah mezi úrovní welfare hospodářských zvířat a antimikrobiální rezistencí?
Použití antimikrobních látek v chovech hospodářských zvířat v rámci terapie, metafylaxe a profylaxe
s sebou současně přináší kromě rizika vzniku získané rezistence také rizika spojená se snížením úrovně
welfare a zdraví chovaných zvířat. Samozřejmě má potenciální vliv i na zdraví lidí. Vznik získané rezistence
je možno omezit důsledným dodržováním zásad správné chovatelské praxe včetně principů
biologické bezpečnosti a udržováním vysoké hygienické úrovně v objektech pro ustájení zvířat jako
základu pro udržení dobrého zdravotního stavu zvířat na farmách a jejich welfare.

SUMMARY
Is there a relationship between the level of livestock welfare and antimicrobial
resistance?
The use of antimicrobial substances in livestock breeding in the context of therapy, metaphylaxis and
prophylaxis also brings with it the risk of developing acquired resistance, but also has a negative
impact on the decreasing of welfare level and the health of the animals, but of course it also potentially
affects the human health. The development of acquired resistance can be reduced by strictly
following the principles of good husbandry practice, including the principles of biosecurity, and by
maintaining a high hygiene standard in animal housing as a basis for maintaining animal health and
welfare on farms.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *