Epiteliálna rohovková inklúzna cysta u dvoch psov

Trbolová A.: Epiteliálna rohovková inklúzna cysta u dvoch psov. Corneal epithelial inclusion cyst in two dogs. Veterinární klinika 2019;16(3):119-122.

SOUHRN

V článku popisujeme dva klinické prípady výskytu inklúznej epiteliálnej rohovkovej cysty u jazvečíka a yorkšírského teriéra; obe postihujúce ľavé oko. V oboch prípadoch boli zmeny na rohovke pozorované viac ako dva mesiace, bez reakcie na lokálnu terapiu sa stav v oboch prípadoch zhoršoval. Predpokladaná etiopatogenéza v oboch prípadoch bola pravdepodobne traumatického pôvodu. Cysty boli odstránené chirurgicky – keratektómiou, defekt bol prekrytý amnionovou membránou a na ochranu štepu bolo oko prekryté tarzorafiou s treťou mihalnicou. V oboch prípadoch bolo vykonané cytologické vyšetrenie obsahu cysty. Rohovka po operácii bola u pacientov úplne zhojená bez komplikácií a v sledovanom období sa nevyskytli žiadne recidívy.

SUMMARY

In this article we describe two clinical cases of occurrence of unilateral corneal epithelial cyst in Dachshound and Yorkshire terrier; both affected left eye. In both cases the changes had been observed for more than two months; there was no reaction on the topical therapy, the clinical status deteriorated. The aetiopathogenesis of the cyst formation in both cases was suspected to be traumatic. The cysts were removed by surgical therapy – keratectomy and the defect had been covered with amniotic membrane; a temporal third eyelid tarsorraphy were performed to save the amniotic membrane. In both cases the content of the cysts was cytologically examined. After the surgery complete recovery was present, and there were no complication during the follow up period.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *