Episkleritida u psa

Moštková M. Episkleritida u psa. Veterinární klinika 2020;17(3):130-133

SOUHRN

V článku je popsán případ episkleritidy u osmiletého psa, který byl referován na naše pracoviště z důvodu chronických očních potíží nereagujících na dosavadní terapii. Diagnóza byla stanovena na základě
klinických nálezů po důkladném klinickém a oftalmologickém vyšetření. Vzhledem k dobré odezvě na
imunomodulační terapii lze u tohoto pacienta předpokládat imunitně zprostředkované onemocnění.
Medikace je dlouhodobá a pacient je monitorován v pravidelných intervalech.

SUMMARY

This article describes a case of episcleritis in an eight years old dog, which was referred to our clinic
due to chronic eye problems unresponsive to current therapy. The diagnosis was made on the
basis of clinical findings after a clinical and ophthalmological examination. Due to the good
response to immunomodulatory therapy, an immune-mediated disease may be expected in this
patient. Medication is long-term and the patient is monitored at regular intervals.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *