Endokrinologie psů a koček

Odborný seminář zaměřený na endokrinologická onemocnění u psů a koček připravila společnost Cymedica 18. března v pražském IKEMu.

Doktorka Sara Galac (Utrecht University) přednesla Cushingův syndrom u psů: Jak si vybrat tu nejlepší léčbu pro mého pacienta? Ve své další přednášce autorka uvedla diagnostiku hypotyreózy: je pořád ještě výzvou?

Sara Galac vystudovala veterinární fakultu Univerzity v Lublani ve Slovinsku. Po ukončení studia absolvovala stáž a pobyt na katedře klinických věd společenských zvířat, fakulty veterinární medicíny v Utrechtu. Studium v Lublani dokončila v roce 2001 získáním PhD. a obhájením disertační práce na téma: Antagonisté receptoru progesteronu v průběhu gravidity a v období luteální fáze u psů. Dále v roce 2010 obhájila disertační práci na téma: Cushingův syndromu u psů a to již na veterinární fakultě v Utrechtu. V současné době pracuje na katedře klinických věd společenských zvířat fakulty veterinárního lékařství v Utrechtu a to na pozici docentky interní medicíny. Jejím hlavním oborem je pak endokrinologie. Sara Galac vyučuje a je součástí výzkumu na klinickém pracovišti.

Seznam její publikační činnosti je velmi obsáhlý: články v odborných časopisech, publikace výzkumné činnosti, popisy případů a kapitoly věnující se endokrinologii v knihách interní medicíny. Je častým řečníkem na veterinárních konferencích v Evropě a spolupracuje na mnoha projektech spojených s dalším veterinárním vzděláváním. Je jednou z mála veterinárních lékařů, kteří aktivně spolupracují s humánními lékaři v oblasti výzkumu nadlevin. Jedná se o spolupráci předních světových endokrinologů a slouží na podporu výzkumu v oblasti rakoviny nadledvin. V současné době je prezidentkou Evropské společnosti veterinární endokrinologie (eSVe).

Dr. Tomáš Fiala (Nemocnice AA-Vet) prezentoval kazuistiky ze své praxe zaměřené na hypertyreózu u koček.

Dr. Martina Mudráková se zabývala výživou pacientů s endokrinologickými poruchami.

 Další informace najdete v dubnovém čísle časopisu Veterinářství.*

 

 

Sponzor Dechra

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *