Endokrinní změny související s obezitou a diabetes mellitus u koček – review

Tarkošová D., Svoboda M. Endokrinní změny související s obezitou a diabetes mellitus u koček – review. Veterinářství 2018;68(4):250-253. Tarkošová D., Svoboda M. Endocrine changes related to obesity and diabetes mellitus in cats – a review. Veterinářství 2018;68(4):250-253.

SOUHRN
Tarkošová D., Svoboda M. Endokrinní změny související s obezitou a diabetes mellitus u koček – review. Veterinářství 2018;68(4):250-253.

Obezita souvisí s metabolickými a hormonálními změnami, které predisponují kočky k rezistenci na inzulín a dalším onemocněním. Tuková tkáň produkuje více než 600 druhů cytokinů a bioaktivních substancí, které jsou souhrnně označovány jako adipokiny. Adipokiny ovlivňují metabolické procesy včetně metabolismu sacharidů a tuků, zánětlivé procesy, koagulaci krve, krevní tlak, výdej energie a příjem potravy. Nejvíce studované hormony vylučované v přímé souvislosti s obezitou jsou inzulín, leptin a adiponektin. Na základě vícero vědeckých studií by parametry jako leptin, adiponektin a zánětlivé mediátory mohly být potenciálními markery pro obezitu a diabetes mellitus u koček. K objasnění interakcí mezi hormony ovlivňujícími sytost, tělesnou hmotnost a vznik diabetes mellitus u koček jsou potřebné další vědecké studie.

SUMMARY
Tarkošová D., Svoboda M. Endocrine changes related to obesity and diabetes mellitus in cats – a review. Veterinářství 2018;68(4):250-253.

Obesity is associated with metabolic and hormonal changes that predispose cats to insulin resistance and other disorders. Adipose tissue produces over 600 cytokines and bioactive substances, collectively known as adipokines. Adipokines have an influence on metabolic processes, including carbohydrate metabolism, lipid metabolism, inflammation, blood coagulation, blood pressure, energy expenditure, and feeding behaviour. The most-studied hormones secreted in direct proportion to adiposity are insulin, leptin and adiponectin. Several studies suggested that adipokines such as leptin, adiponectin, and inflammatory cytokines may be markers for feline obesity and diabetes mellitus. Further investigation is needed to understand the interactions between hormones associated with satiety, weight gain and diabetes mellitus in cats.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *