Dietetické možnosti ovlivnění chování psů a koček

Kovaříková S. Dietetické možnosti ovlivnění chování psů a koček. Veterinářství 20169;69(11):742-744.

SOUHRN

Poruchy chování jsou diagnostikovány ve veterinární medicíně stále častěji. Kromě behaviorální terapie se uplatňují i další způsoby řešení problémů, například použití nutraceutik nebo terapeutických diet. Jejich uvedení na trh je jednodušší, ne vždy ale máme k dispozici dostatek kvalitních vědeckých důkazů o jejich účinnosti. V příspěvku jsou zmíněny hlavní látky, které se mohou využít jako doplňková terapie při řešení poruch chování.*

SUMMARY

Behavioral problems are becoming more widely recognized in veterinary medicine. Nutraceuticals or therapeutic diets may be used together with behavioral treatment. It is much easier for a nutraceutical or therapeutic diet to enter the market, but sometimes relevant evidence of their efficacy are lacking. This article reviews main substances that may be used as adjunctive therapy for behavioral problems.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *