Diagnostika kožních nádorů – na co se zaměřit?

Schiffnederová T., Škor O., Kratochvílová R., Teplá V., Krásná L. Diagnostika kožních nádorů – na co se zaměřit? Diagnosis of skin tumors – what to focus on? Veterinární klinika 2021;18(2):42-48.

SOUHRN
Celkové zvyšování počtu pacientů s nádorovým onemocněním nás nutí k častějšímu použití základních, ale i pokročilých diagnostických metod v prvoliniové praxi malých zvířat i na referenčních pracovištích v ČR. V tomto článku jsou shrnuty metody využívané pro diagnostiku kožních nádorů psů a koček, jejich správné provedení, ale i úskalí. Článek shrnuje výhody i nevýhody jednotlivých metod.

SUMMARY

The total increase in the number of patients with cancer forces us to use basic but also advanced diagnostic methods in the first-line practice of small animals and also at referral clinics in the Czech Republic. This article summarizes the methods used to diagnose skin tumors in dogs and cats, their correct implementation but also their complications. The advantages and disadvantages of both methods are presented.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *