Diagnostická a neurochirurgická výzva u chondrodystrofického psa s mnohočetnou kompresí míchy

Tomek A. Diagnostická a neurochirurgická výzva u chondrodystrofického psa s mnohočetnou kompresí míchy. Diagnostic and neurosurgical challenge in chondrodystrophic dog with multiple compression of the spinal cord. Veterinární klinika 2019;16(5):218-225.

SOUHRN

Tento článek popisuje u chondrodystrofického psa s chronickou bolestivostí zad a abnormální hybností pánevních končetin, jak efektivní může být kombinovaná radiologická diagnostika k prokázání příčiny a vedoucí k úspěšné chirurgii. Jedenáctiletý kříženec jezevčíka s chronickou bolestivostí zad a abnormální hybností pánevních končetin, která gradovala v akutní nástup těžké paraparézy dva dny před příchodem na kliniku, podstoupil kombinaci myelografii a MRI. Vedle chronických degenerativních změn byla jako hlavní příčina stanovena kombinace arachnoidálního divertiklu L2/3 dorzo-laterálně zleva a akutní extruze meziobratlové plotýnky L1/2 ventro-laterálně zleva. Pes po chirurgické dekompresi obou prostor vykazoval okamžité zlepšení již první dny po zákroku.

 

SUMMARY

This article describe in chondrodystrophic dog with chronic back pain and abnormal movements with hind legs, how effective can be a combination of diagnostic imaging to confirm a diagnosis to lead to successful surgery. Eleven years old mix breed dachshund with chronic back pain and abnormal movement of the hind legs, graduated with severe paraparesis two days before hospitalisation, undergo combination of myelography and MRI. Besides chronic degenerative changes an arachnoid divertickle L2/3 dorso-lateral left and acute intervertebral disc extrusion L1/2 ventro-lateral left had been confirmed as a cause of paraparesis. After surgical decompression on both places a clinical improvement had been seen already the first days postoperatively.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *