Dermatophilus congolensis u kozy – case report

Bezděková Z. Dermatophilus congolensis u kozy – case report. Veterinářství 2021;71(7):421-423

SOUHRN

Článek popisuje klinický případ výskytu dermatofilózy u kozy. Dermatophilus congolensis se vyskytuje po celém světě a i v České republice je častým nálezem u ovcí a koz. Kazuistika se týká kříženky anglonubijského plemene. Jediným klinickým příznakem byla rozsáhlá krvavě mokvající kožní léze. Po klinickém vyšetření byly odebrány vzorky na cytologii a průkaz vnějších parazitů. Diagnóza byla stanovena na základě cytologického vyšetření z otisku léze průkazem bakterie Dermatophilus congolensis. Onemocnění je diagnostikovatelné mikrobiologicky a cytologicky, velmi úspěšně a rychle reaguje na lokální i celkovou terapii antibiotiky.

SUMMARY

Presented article describes a clinical case of dermatophilosis occurrence in a goat. Dermatophilus congolensis is spread all over the world and is also a frequent finding in sheep and goats in the Czech Republic. This case report concerns a crossbreed of an Anglo-Nubian goat. The only one clinical sign was an extensive blood-soaked skin lesion. After clinical examination, samples were collected for cytology and prove of external parasites. Diagnosis was established on the base of cytological examination from the impression smear of the lesion by prove of Dermatophilus congolensis bacteria. This disease is diagnosable microbiologically and cytologically, it responds very successfully and quickly to local and general antibiotic therapy.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *