Cytochromy P450 a jejich význam v metabolismu xenobiotik

Čítek J., Večerek L. Cytochromy P450 a jejich význam v metabolismu xenobiotik. Veterinářství 2019;69(7):431-434.

SOUHRN

Příspěvek shrnuje význam cytochromů P450 pro živé organismy. Působení těchto rozmanitých a nezastupitelných látek je velmi široké. Text popisuje systematiku cytochromů, jejich strukturu a výskyt v organismu. Stručně jsou popsány cytochromy u lidí. U skotu a prasat jsou uvedeny výsledky studií zabývajících se jejich významem v metabolismu a souvislost cytochromů s reprodukčním hormonálním systémem. Pozornost je věnována působení cytochromů na xenobiotika uměle produkovaná člověkem i na přírodního charakteru, což souvisí i s možností ovlivňovat léčebné procesy. Dobrá znalost působení cytochromů může být potenciálně přínosem ke kvalitnější léčbě zdravotních poruch a vyšší bezpečnosti živočišných potravin.

SUMMARY

The article deals with the importance of cytochromes P450 for organisms. Their physiological activity is very broad and irreplaceable. The article describes the topic in man, where the research is ahead, in cattle and pig. Also the action on the xenobiotics both synthetic and natural is mentioned, further the metabolism and connection with reproduction hormonal system. Knowledge of cytochromes contributes to better treatment of disorders and food safety.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *