Chylothorax u mačiek: popis prípadu

Filipejová Z., Kosková B., Agudelo F.C., Crha M. Chylothorax u mačiek: popis prípadu. Chylothorax in cats - a case description. Veterinární klinika 2020;17(4):153-158.

SÚHRN

Chylothorax je nahromadenie tekutiny – chylusu v pleurálnom priestore. Pleurálna tekutina je typicky mliečno-bielo sfarbená následkom poškodenia ductus thoracicus. Najčastejšia diagnóza je idiopatický chylothorax, keďže iné možné príčiny chylothoraxu sú často vylúčené. Pri prognóze tohto ochorenia treba byť veľmi opatrný.

 

SUMMARY

Chylothorax is a condition, which fluid – chylus accumulates in the pleural space. Pleural fluid is typically milky white and is due to damage to the thoracic duct. The most common diagnosis is idiopathic chylothorax as other causes of chylothorax are often ruled out. The prognosis of this disease is very careful.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *