Chronický průjem u psů

Retrospektivní studie zkoumá vyvolávající příčiny a faktory prognózy u chronických průjmů.

Posuzováno bylo 136 psů z Berlínské kliniky pro malá zvířata za použití retrospektivního zkoumání lékařských záznamů. Chronický intermitentní nebo perzistentní průjem je běžný příznak chronické enteropatie s příčinami extragastrointestinálními, sekundárními SE (nemoci exokrinního pankreatu, jater, ledvin, endokrinopatie, kardiovaskulární, nemoci CNS) nebo gastrointestinálními, tzv. primární enteropatie, PE: infekční, neoplastické, mechanické, toxické nebo neinfekční zánětlivé – reagující na změnu diety (food responsive enteropathy, FRE) nebo na antibiotickou léčbu (antibiotic responsive enteropathy, ARE) a idiopatické zánětlivé nemoci. Nejčastější příčina chronického GIT onemocnění byla skupina nemocí, označených CIE (chronické zánětlivé enteropatie). Hodnoceny byly lékařské záznamy pacientů s průjmem v trvání minimálně tři týdny od září 2009 do července 2011, u nichž byly provedeny základní diagnostické kroky (hematologie, biochemie, flotace trusu, ELISA test na giardie), další vyšetření zahrnovalo stanovení kobalaminu, folátu, canine TLI, specifickou lipázu, kortizol/ACTH stimulační test, vyšetření moči, rtg a usg abdomenu, fekální kultivační vyšetření, rektální otisk a u psů s podezřením na zánětlivé nebo neoplastické onemocnění byla provedena endoskopická nebo laparotomická biopsie.

Studie se zaměřila na příčiny a finální diagnózy u velké skupiny psů s chronickým průjmem, nejčastěji zjištěna byla chronická zánětlivá nemocnění střev, resp. na krmivo reagující enteropatie. Základním symptomem je průjem, ale pacienti mohou být předvedeni i z důvodu zvracení. Horší prognostický faktor je klinický obraz postižení tenkého střeva, hubnutí a letargie. Potvrdily se předpoklady z jiných studií, že anémie, těžká hypoalbuminemie a hypokobalaminemie jsou spojeny s horší prognózou, takže by měly tyto parametry být monitorovány, i když mají jen prognostickou, nikoliv diagnostickou hodnotu.*

 VOLKMANN, M., STEINER, J. M., FOSGATE, G. T., ZENTEK, J., HARTMANN, S., KOHN, B. Chronic diarrhea in dogs – retrospective study in 136 cases. J Vet Intern Med 2017;31(4):1043-1055.

Podrobnější informace najdete v srpnovém čísle časopisu Veterinářství.

Komentáře ke článku 2

  • Jiří

    Podle našeho veterináře, i co máme doma vyzkoušené tak velice žravé pro našeho pejska jsou granule Brit, konzervy od nich kupujeme, když jedeme na výlet. Pes je má opravdu rád a mají všechny potřebné živiny pro každého pejska.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *