Chemoterapie kožních nádorů u psů – pro které pacienty je indikovaná?

Pfeifr J., Pfeifrová J., Škor O. Chemoterapie kožních nádorů u psů – pro které pacienty je indikovaná? Chemotherapy of skin tumours in dogs – for which patients is it indicated? Veterinární klinika 2021;18(2):65-69.

SOUHRN

Cílem tohoto článku je především snaha popsat klinické rozhodování, v kterých případech indikovat léčbu chemoterapií a kdy je naopak lepší volit jiné možnosti terapeutického spektra. Postupně jsou tak v článku popsány tyto postupy včetně jednotlivých dávkovacích schémat k nejčastějším i méně častým kožním nádorovým onemocněním.

SUMMARY

The aim of presented article is primarily to describe the clinical decision, in which cases to indicate chemotherapy treatment and when, on the contrary, it is better to choose other possibilities of therapeutic spectrum. Gradually, this article describes these procedures, including individual dosing schedules for the most common and less frequent skin tumorous diseases.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *