Charakterizace izolátů z koliinfekcí drůbeže v ČR

Papoušková A., Martina Masaříková M., Šenk D., Šišák F., Čížek A. Charakterizace izolátů z koliinfekcí drůbeže v ČR. Veterinářství 2019;69(4):294-298.

K příčinám nejvýznamnějších ekonomických ztrát v chovech domácí drůbeže patří infekce způsobované aviárními patogenními kmeny E. coli (APEC). Tento zvláštní patotyp se řadí do skupiny extraintestinálních patogenních E. coli (ExPEC), zahrnující také původce humánních uroinfekcí a neonatálních meningitid. Proto jsou APEC předmětem vědeckého zájmu i pro svůj možný zoonotický potenciál a v neposlední řadě i jako zdroj determinant antibiotické rezistence. APEC se vyznačují řadou genů asociovaných s virulencí, jejichž určování metodami molekulární biologie pomáhá odlišit APEC od komenzální mikroflóry. Zcela spolehlivá diagnostická metoda však doposud nebyla vyvinuta a APEC stále zůstávají nepřesně charakterizovaným patotypem. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s dosavadními poznatky a s výsledky, jež přinesla charakterizace sbírky izolátů E. coli izolovaných z drůbeže s klinickým projevem kolibacilózy molekulárně genetickými a dalšími laboratorními metodami.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *