Biologický význam zinku a projevy jeho nedostatku u koz

Kadek R., Bezděková Z., Mikulková k., Illek J. Biologický význam zinku a projevy jeho nedostatku u koz. Biological meanings of zinc and symptoms of its deficiency in goats. Veterinářství 2019;69(6):368-370.

SOUHRN

Článek pojednává o zinku, jeho nepostradatelnosti pro zdraví, reprodukci a celkovou prosperitu koz. Je popisován význam zinku pro jednotlivé systémy organismu, biologická dostupnost z různých zdrojů, dále jsou uvedeny příznaky jeho nedostatku a také objasněn vliv jiných látek a prvků na využití zinku z krmné dávky a různé interakce v organismu. S nedostatkem zinku u koz se v současnosti setkáváme velmi často. Příznaky deficitu zinku nejsou specifické a mohou být zaměňovány a spojovány s výskytem jiného onemocnění. Z tohoto důvodu je důležité provést komplexní vyšetření, zvážit jiná možná onemocnění v rámci diferenciální diagnózy a zároveň zvážit možný nedostatek tohoto esenciálního stopového prvku ve výživě zvířat. Ve většině případů bývají příznaky zpozorovány až při dlouhodobém nedostatku zinku, kdy se u koz objevují změny na kůži a srsti. Ale již pouhá ztráta apetitu či poruchy reprodukce mohou poukazovat na deficienci zinku.

 

SUMMARY

This article is about indispensability of zinc for the health, reproduction and overall prosperity of goats. The importance of zinc for individual organism systems, bioavailability in various forms, symptoms of its deficiency and the influence of other substances and elements on the utilization of zinc from the diet and interactions in the body are described. Nowadays is zinc deficiency in goats very common. Symptoms of zinc deficiency are not specific and can be associated with other diseases. For this reason, it is important to carry out a complete examination, to consider other possible diseases within the differential diagnosis, while considering the possible lack of this essential trace element in animal nutrition. In most cases, symptoms are observed after long-term zinc deficiency, when changes in the skin and hair appear in goats. But the mere loss of appetite or reproductive disorders may indicate zinc deficiency.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *