Biochemické ukazatele welfare

Blahová J. Biochemické ukazatele welfare. Biochemical indicators of welfare. Veterinářství 2018;68(11):804-808.

SOUHRN

Biochemické vyšetření krve, případně dalších biologických matric, nám poskytuje cenné informace o fyziologických a patologických změnách v organizmu a lze jej tedy využít i jako vhodný ukazatel úrovně welfare. Předkládaný příspěvek shrnuje přehled dostupných informací týkajících se hodnocení welfare s využitím biochemických ukazatelů. Zvláštní pozornost je věnována stanovení glukokortikoidů a katecholaminů a také detekci jejich metabolitů.

 

SUMMARY

Biochemical examination of blood or other biological matrices provides us with valuable information about physiological and pathological changes in organism and can be used as a suitable indicator of welfare. This contribution provides an overview of availabe information about welfare evaluation using selected biochemical markers. Particular attention is paid to glucocorticoids and catecholamins as well as to their metabolites.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *