Battaglie A. Small Animal Emergency Critical Care. A Manual for Veterinary Technician. W.B. Saunders, 2001:384. 115 ilustrací, ISBN 0721677738. Brožovaná vazba. Odhadovaná cena 25 GBP.

Tato kniha je věnovaná veterinárním technikům. Kniha je účelně sepsána pro rychlou informaci a popisuje dvanáct běžných, život zachraňujících protokolů a postupů.

V I. části jsou zahrnuty kapitoly o zhodnocení stavu pacienta, vybavení, o četných terapiích a technikách jako jsou např. infúze, oxidová terapie, transfúze aj. Každý postup je důkladně ilustrován a popsán krok za krokem. Detailně jsou popsány běžné léky používané ke stabilizaci a udržení pacienta při životě se způsobem aplikace a dávkováním. Část II. se zabývá specifickými systémovými problémy, např. hematologickými, kardiovaskulárními, gastrointestinálními, šokem a traumatem. Důraz je kladen na spolupráci celého týmu lidí. Závěr knihy tvoří kapitola o důležitosti zápisu pro toho, kdo pečuje o akutně ošetřeného pacienta.
Charakteristika:
– důraz je kladen spíše na fyziologické příznaky než na samostatnou nemoc, aby umožnil upřednostnit priority
– zahrnuje kapitolu „Transfúzní medicína“
– na začátku každé kapitoly je uveden seznam
– poskytuje barevný záznam tam, kde by černobílý byl nezřetelný
– pro rychlou orientaci je uveden úvod, abstrakt a bibliografie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *