Babezióza u psů: klinické a hematologické nálezy u sta pacientů

Zborovská H., Halán M., Hanzlíček D., Weissová T., Szarková A., Svoboda M. Babezióza u psů: klinické a hematologické nálezy u sta pacientů. Veterinářství 2021;71(7):392-397

SOUHRN

Tato studie sleduje klinické a hematologické nálezy u psů s infekcí velkých forem Babesia spp. Studie je retrospektivní a zahrnuje 100 případů léčených na Klinice malých zvířat Univerzity veterinárního lékařství a farmacie v Košicích na Slovensku v průběhu 3 let. Časté klinické příznaky spojené s infekcí zahrnovaly apatii, horečku, anorexii a pigmenturii. Nejčastějším hematologickým nálezem byla trombocytopenie v 85 % případů, následovala eozinopenie (81 %) a anémie (77 %). Úmrtnost v této studii byla 6%.

SUMMARY

This study describes clinical and haematological findings in dogs infected with a large form of Babesia spp. The study is retrospective and includes 100 cases treated at the Small Animals Clinic of the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Slovakia, in 3–year period. Common clinical signs associated with the infection included apathy, fever, anorexia, or pigmenturia. The most common haematological finding was thrombocytopenia in 85% of cases, followed by eosinopenia (81%) and anaemia (77%). The mortality rate was 6%.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *