Archiv autora: Irena Sekaninová

Filtr

Ztráta přirozeného prostředí a nedostatečná výživa včel

Vočadlová K., Rost M., Čurn V. Ztráta přirozeného prostředí a nedostatečná výživa včel – možné příčiny ovlivňující schopnost detoxikace xenobiotik a úhyny včelstev. Loss of natural habitat and inadequate bee nutrition – possible causes affecting efficiency of detoxication of xenobiotics and bee mortality. Veterinářství 2020;70(8):486-489.

Kategorie: Časopis