Archiv autora: Irena Sekaninová

Filtr

Elektronická identifikace skotu

Elektronická identifikace skotu bude již brzy realitou. Označování skotu by mohlo v dohledné době přejít do elektronické podoby. Na Mezinárodním zemědělském veletrhu v Paříži oznámila Evropská komise záměr rozšířit elektronickou indentifikaci zvířat o hovězí dobytek, a zkvalitnit tak současný systém značkování plastovou ušní známkou. Podle Generálního ředitelství Evropské komise pro...

Kategorie: Nezařazené

O biopotravinu roku soutěží 42 českých výrobků

Do soutěže o nejlepší českou biopotravinu loňského roku přihlásilo 17 výrobců svých 42 produktů. Soutěž každoročně vyhlašuje Potravinářská komora společně s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců. Velkému zájmu se těší zejména nová kategorie biovín, ve většině ostatních kategorií naopak soutěžících meziročně ubylo. V devátém ročníku soutěže „O biopotravinu roku“ se výrobci...

Kategorie: Nezařazené

Německé pudinky s peroxidem

Jakmile Státní veterinární správa ČR obdržela v pátek 18. 2. večer prostřednictvím systému rychlého varování RASFF informaci, že i do ČR směřovalo několik šarží pudinků, které by mohly obsahovat peroxid vodíku, podnikla odpovídající kroky. V sobotu 19. 2. zajistil dovozce Alimpex Food a.s. na příkaz SVS ČR velkou část zásilky...

Kategorie: Nezařazené

Dotace pro zemské hřebčince na Zlínsku

Zemské hřebčince na Zlínsku získají letos od státu dotaci o pět milionů korun více než loni, tj. 25 milionů korun. Navýšení bude státním podnikům kompenzovat inflaci. Peníze jsou určeny zejména na zajištění údržby a opravy obou národních kulturních památek. ...

Kategorie: Nezařazené

Společnost HOPI POPI, a.s. stahuje z trhu závadné rozinky

Společnost HOPI POPI, a.s. informuje své zákazníky o stahování čtyř šarží rozinek z důvodu nadlimitního obsahu ochratoxinu A. Rozinky přesahují hodnotu obsahu ochratoxinu A, kterou stanovuje Nařízení Komise (ES) č.1881/2006 : Výrobek Datum minimální trvanlivosti TESCO Organic rozinky 200g: 29.08.2011 TESCO Organic rozinky 200g: 13.09.2011 TESCO Organic rozinky 200g: 06.10.2011...

Kategorie: Nezařazené

Mimořádná veterinární opatření vakcinace proti katarální horečce ovcí

Letos se již čtvrtým rokem vakcinují přežvýkavci, tj. zejména skot a ovce proti katarální horečce ovcí. Jelikož se již nevyskytl další případ tohoto onemocnění, nebude po dokončení jarní vakcinace v nařízené vakcinaci pokračováno. Vzhledem ale k možnému obchodování se zeměmi, kde negativní „zkušenost“ s katarální horečkou neměli a požadují, aby...

Kategorie: Nezařazené

Spotřeba drůbežího masa roste

Spotřeba drůbežího masa v České republice vzrostla v letech 1948 až 2009 zhruba 13x, z necelých dvou kilogramů na 24,8 kilogramu na osobu ročně. V Evropské unii je také velký zájem o drůbeží maso, spotřeba hovězího masa klesá, u vepřového masa spotřeba v posledních letech stagnuje. Vepřové maso je v...

Kategorie: Nezařazené

Publikace Výzkum geneticky modifikovaných organismů

Práce obsahuje výsledky 50 vybraných výzkumných projektů zaměřených na geneticky modifikované organismy (GMO). Projekty financované Evropskou komisí prostřednictvím rámcových programů výzkumu a inovací, zahrnují výzkum v letech 2001–2010. Publikace obsahuje také souhrn z nejnovějšího přehledu Eurobarometru 2010 zaměřeného na přírodní vědy a biotechnologii. Výzkumné projekty jsou v publikaci uspořádány do...

Kategorie: Nezařazené

Generální audit ČR dopadl pro veterinární dozor dobře

Dnes jsme byli seznámeni s výsledky generálního auditu, který provedli v roce 2010 inspektoři DG SANCO (Generální ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele) – speciálně z FVO (Food and Veterinary Office). S kladným hodnocením státního veterinárního dozoru můžeme být spokojeni. Od počátku ledna do prosince 2010 proběhlo v ČR v rámci...

Kategorie: Nezařazené