Aspekty bezpečného používání léčivých a dalších látek používaných v intenzivních chovech ryb využívajících technologii RAS

Kolářová J., Policar T., Nepejchalová L. Aspekty bezpečného používání léčivých a dalších látek používaných v intenzivních chovech ryb využívajících technologii RAS (recirkulační akvakulturní systémy). Veterinářství 2019;69(7):418-421.

SOUHRN

Řešení zdravotní problematiky v chovech ryb chovaných v RAS vyžaduje kromě efektivnosti léčby a bezpečnosti pro ryby také bezpečnost pro čisticí systém RAS, především nitrifikační bakterie na biologických filtrech. Přípravky a látky, které těmto požadavkům v praxi vyhovují, nejsou v České republice registrovanými léčivými přípravky pro ryby, a proto je pro veterináře a chovatele nutné znát údaje týkající se jejich účinku a bezpečného použití. Autoři shromáždili dostupné informace o následujících léčivých látkách: formaldehydu, chloraminu T, jedlé sodě, jedlém octu, kuchyňské soli a peroxidu vodíku.

SUMMARY

Addressing the health issue in fish farming in RAS requires, in addition to treatment and safety for fish, safety for the RAS cleaning system, especially nitrifying bacteria on biological filters. Products or substances which satisfy these requirements in practice are not authorised medicinal products for fish in the Czech Republic and therefore it is necessary for the veterinarian and breeder to know their efficacy and safety data. The authors gathered available information on medicinal substances: formaldehyde, chloramine T, edible soda, edible vinegar, common salt and hydrogen peroxide.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *