Anestezie brachycefalických psů – přehled

Raušer P. Anestezie brachycefalických psů – přehled. Anesthesia of brachycephalic dogs – review. Veterinářství 2019;69(10):641-645.

SOUHRN

Článek popisuje specifika anestezie brachycefalického pacienta. Zmiňuje se o fyziologických odchylkách včetně brachycefalického obstrukčního syndromu dýchacích cest (BOAS), diskutuje farmakologii anestetik a analgetik, možnosti vedení anestezie i postanestetickou péči. Popisuje také preoxygenaci pacienta, nebulizaci a ventilační režim CPAP vhodný pro anestezii a ventilaci brachycefalických pacientů.*

 

SUMMARY

The article describes the specifics of anesthesia of brachycephalic patient. It mentions physiological abnormalities including brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS), discusses the pharmacology of anesthetics and analgesics, the possibility of anesthesia and post-anesthetic care. It also describes the pre-oxygenation and nebulization of the patient and the CPAP ventilation regimen suitable for anesthesia and ventilation of brachycephalic patient.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *