Akutní stavy vyvolané podáním cytostatik – extravazace a hypersenzitivní reakce

Pfeifr J., Škor O. Akutní stavy vyvolané podáním cytostatik – extravazace a hypersenzitivní reakce. Acute conditions caused by the administration of cytostatics – extravasation and hypersensitive reactions. Veterinářství 2018;68(7):462-466.

SOUHRN

Obsahem sdělení je prevence a léčba lézí, vyvolaných extravazací cytostatik v místě jejich aplikace a dále řešení případných systémových hypersenzitivních reakcí v důsledku podané chemoterapie. Všechny úkony související s aplikací cytostatik, včetně kanylace, by měl provádět pouze zkušený lékařský personál, aby se tak v rámci tzv. preventivních postupů jakékoliv extravazaci zabránilo. V případě jejího vzniku je pak v závislosti na konkrétní látce vhodné aplikovat co nejdříve v místě extravazace specifická a nespecifická antidota. U případů celkové hypersenzitivity je indikované zastavit podávání vyvolávající látky. Po vymizení příznaků lze případně aplikovat se sníženou rychlostí a pacienta vhodně premedikovat.

SUMMARY

This article summarizes prevention and treatment of lesions caused by extravasation of cytostatic drugs in place of their application, as well as dealing with systemic hypersensitive reactions to administered chemotherapy. Manipulation with cytostatic drugs, including catheter insertion, should be done according to the principles of „preventive protocols“ exclusively by skilled medical personnel to avoid all extravasations. In case, in which extravasation occurs, specific or non-specific antidotes should be administered as soon as possible at the site of extravasation. In case of systemic hypersensitivity, the administrative of drug should be stopped. If clinical signs of hypersensitivity disappear, the patient should be premedicated and the drug can be carefully slowly administered.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *