Akutní kardiologické stavy vyvolané nádorem a jeho léčbou

Mazumderová J., Škor O., Bicanová L. Akutní kardiologické stavy vyvolané nádorem a jeho léčbou. Acute cardiologic states caused by a tumour and its therapy. Veterinářství 2018;68(7):473-477.

SOUHRN

Nejčastější akutní kardiologické stavy spojené s nádorovým onemocněním či onkologickou léčbou zahrnují perikardiální efuze, arytmie a rozvoj srdečního selhání. Příznaky těchto stavů mohou být primárním projevem onemocnění, kdy je až na základě další diagnostiky odhalen nádor jako příčina potíží, nebo mohou být komplikací onkologické léčby. Akutní kardiologické komplikace mohou vyvolat nádory postihující samotné srdce a jeho okolní struktury (perikard, mediastinum), ale také nádory jiných orgánů (např. jater, sleziny, pankreatu, nadledvin) svým paraneoplastickým působením. V neposlední řadě mohou být následkem nežádoucích účinků onkologické léčby (zejména srdeční selhání způsobené antracykliny). Tento článek shrnuje situace, ve kterých se setkává obor onkologie s kardiologií nejčastěji.

SUMMARY

The most common acute cardiologic states connected with cancer or oncologic treatment include pericardial effusion, arrhythmia and development of heart failure. Symptoms of these conditions may be a primary manifestation of disease, when a tumour is detected as the cause of complications only after further diagnostics. At the same time, they may develop as a complication of oncologic treatment. Acute cardiologic complications can be triggered by tumours affecting the heart itself and its surrounding structures (the pericardium, the mediastinum) but also by neoplasia of other organs (e.g. liver, spleen, pancreas, adrenal glands) secondary to paraneoplastic syndrome. Last but not least, they may represent adverse effects of oncologic treatment (mainly heart failure caused by anthracyclines). This article summarizes situations where the fields of oncology and cardiology meet most often.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *