Aktuální výskyt vybraných nákaz v chovech drůbeže

Dubská M., De Sousa Trépa Magalhaes J. Aktuální výskyt vybraných nákaz v chovech drůbeže. Veterinářství 2020;70(4):248-254.

SOUHRN

Článek informuje o výsledcích Národního programu tlumení salmonel v chovech drůbeže, zmiňuje se o ptačí chřipce a současně poskytuje i některé údaje týkající se newcastleské choroby. V programech tlumení salmonel bylo v roce 2019 dosaženo poklesu prevalence ve výkrmech kuřat i krůt, reprodukční chovy kura domácího zůstaly stejně jako v roce 2018 i vloni bez výskytu sledovaných sérotypů salmonel. Ke zvýšení výskytu salmonel došlo v loňském roce pouze v chovech nosnic s produkcí konzumních vajec, přesto i v této kategorii byla dodržena cílová prevalence sledovaných sérotypů (2%) stanovená evropskou legislativou. Informace o výskytu salmonel v chovech je doplněna údaji o výsledcích monitoringu salmonel na drůbežích porážkách. Celkové procento šarží brojlerů a výkrmových krůt pozitivních na Salmonella spp. je srovnatelné s výsledky tohoto monitoringu dosaženými v předchozích letech, v roce 2019 nově došlo k nárůstu zastoupení šarží krůt pozitivních na S. Enteritidis a S. Typhimurium. Vysoce patogenní aviární influenza byla po třech letech znovu potvrzena na území České republiky a to ve dvou chovech drůbeže. Jednalo se o dva případy, z nichž v jednom šlo o infekci v drobnochovu a ve druhém naopak o nákazu ve velkém komerčním výkrmu krůt a brojlerů. Česká republika je od července 2018 prostá newcastleské choroby. Poslední případ této nákazy byl zaznamenán v malochovu drůbeže na Zlínsku v roce 2018. Vakcinace rodičovských chovů kura domácího a nosnic s produkcí konzumních vajec je nadále stejně jako v předchozích letech povinná.

SUMMARY

This article presents results of Salmonella National Control Programmes implemented throughout the Czech Republic in poultry farms followed up by information on avian influenza and Newcastle disease. Salmonella reporting shows a reduced prevalence in broilers and fattening turkeys and consistent findings in breeding flocks of Gallus gallus in 2019. However, a higher prevalence was seen in adult laying hens. Nevertheless, target level set out to 2% in EU legislation has been reached. The prevalence of Salmonella spp. on broiler and fattening turkey carcasses sampled in slaughterhouses was similar to levels reported in previous years. Although a  number of fattening turkey batches positive for S. Enteridis and S. Typhimurium newly increased in 2019. Highly pathogenic avian influenza was confirmed at a backyard farm and on a commercial holding with broilers and turkeys in 2020. The Czech Republic has been free from Newcastle disease since 2018. Last positive case was detected on a small poultry farm in Zlin Region three years ago. A routine vaccination against Newcastle disease is mandatory in breeding flocks of Gallus gallus and in laying hens producing table eggs.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *