Aktuální nákazová situace u vybraných nákaz v ČR a v Evropě v období 2018 – 4/2019

Kučínský P. Aktuální nákazová situace u vybraných nákaz v ČR a v Evropě v období 2018 – 4/2019. Current contagious situation of selected emerging infections in the Czech Republic and Europe between 2018 and 4/2019. Veterinářství 2019;69(8):512-518.

SOUHRN

Publikace popisuje přehled nákazové situace týkající se vybraných nebezpečných nákaz zvířat jak u zvířat hospodářských, tak u volně žijících v zemích, které potvrzení těchto ohnisek a případů oznamují formou systému rychlého hlášení nákaz zvířat. Text je doplněn tabulkami s počty ohnisek a seznamy zemí, v nichž se popisované nákazy vyskytly a mapkami ohnisek. Je uvedena nákazová situace za r. 2018 a za období leden – duben 2019. Sledovány jsou následující nákazy: AMP u prasat divokých a domácích, katarální horečka ovcí, aviární influenza, tuberkulóza skotu, Newcastleská choroba, infekční anémie koní, vzteklina, BSE, SLAK, neštovice ovcí a koz, brucelóza ovcí a koz (B. melitensis) a mor malých přežvýkavců.

SUMMARY

This publication describes an overview of the contagious disease situation for selected emerging infections of livestock and wild animals in countries that report these outbreaks and cases in the form of a rapid alert system. The study is supplemented with tables covering numbers of outbreaks as well as lists of countries, in which described diseases occurred and maps of outbreaks. The diseases situation over the period of 2018 to April 2019 have been listed. There were selected following diseases: ASF in wild boar and domestic pigs, Bluetongue, Avian influenza, Bovine tuberculosis, Newcastle disease, Equine infectious anemia, Rabies, BSE, FMD, Sheep pox and goat pox, B. melitensis, and Peste des petits ruminants.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *